Kindercoaching is geschikt voor elk kind

Tegenwoordig is het merkbaar dat de huidige kinderen zich anders kunnen gedragen. Ze zijn vaak gevoeliger en beleven alles heel intens.  Vaak krijgen deze kinderen een etiket opgeplakt zoals HSP, ADHD, ADD, PDD-NOS, etc. Bij reguliere sportverenigingen vallen ze buiten de boot en ook op school ondervinden ze problemen. Ze vinden het vaak heel saai en hebben een lage concentratieboog. Ze passen namelijk niet meer in ‘hokjes’ maar zijn creatieve geesten.

Ik vind het belangrijk dat kinderen erkenning  krijgen in wie ze werkelijk zijn en niet zoals wij (ouders, leerkrachten) willen dat ze zijn. Van belang is dat het kind zich veilig voelt om zichzelf te kunnen ontplooien en ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, wanneer ze niet het gevoel hebben zichzelf te mogen zijn, kunnen kinderen aan zichzelf gaan twijfelen, faalangst ontwikkelen, sociaal-emotioneel achterblijven en zich onbegrepen voelen waardoor het kind gefrustreerd raakt.

De kinderen van ‘nu’ hebben een grote gevoeligheid voor indrukken van buitenaf en ze voelen feilloos de stemmingen van anderen aan en reageren hierop. Hun gedrag vormt vaak een spiegel voor zijn of haar omgeving. Ze zijn enorm intuïtief en leven vanuit hun waarheid en hun innerlijke wijsheid. Dit wordt vaak door de buitenwereld niet begrepen. Wij als kind hebben destijds meer aangepast gedrag aangenomen. Het was niet gepast om een weerwoord te geven. Dus namen we aan wat er gezegd werd en hiermee onderdrukten we onze eigen gevoelens.

Als (kinder-)coach en therapeut begeleid ik de zoektocht naar de kern,  dit op een niveau wat past bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Ik kan aan kinderen een helpende hand bieden d.m.v. kindercoaching en therapie in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die onder andere kampen met:

-unieke talenten: hoog gevoelig zijn, spiritualiteit, hoogbegaafdheid;
– gedragsproblemen: driftbuien, teruggetrokken gedrag, negatieve aandacht   vragen, boosheid, pesten, concentratieproblemen, liegen.
– emotionele conflicten en belevingsproblemen: faalangst hebben of last van andere angsten, door scheiding uit balans zijn, traumaverwerking, rouwverwerking, gepest worden, laag zelfbeeld, somberheid, sociale onzekerheid, adoptie problematieken;
– lichamelijke klachten: onverklaarbare buikpijn en/of hoofdpijn hebben, stress, hyperventilatie, uitslag;
-ontwikkelingsproblemen: hechtingsproblematiek, problemen met eten, slapen, zindelijkheid, leren, taal en spraak, motorische problemen;

De behandelingen zijn voor elk kind geschikt. Tegenwoordig worden alle kinderen blootgesteld aan veel prikkels van buitenaf, denk aan de computer, de TV en vergeet de Nintendo DS en andere spelcomputers niet.

De behandelingen zorgen voor ontspanning. Ontspanning is belangrijk voor zowel lichaam, ziel en geest en draagt onder andere bij aan:
– zelfontplooiing / gaan stralen;
– ontdekken van eigen talenten;
– zichzelf mogen zijn / echt;
– rust in zichzelf vinden;
– verbeterde concentratie;
– zelfvertrouwen;
– in eigen kracht staan en erkennen;
– minder snel last van angsten;
– eigen kwaliteiten en grenzen ontdekken.